Thế giới


Đối thoại Australia-Mỹ và phản ứng của Trung Quốc
  • 14:08
  • |
  • 11-08-2020
Tại sự kiện này, Australia đã đồng ý hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một liên minh các quốc gia dân chủ nhằm đối phó các tham vọng địa chính trị của Trung Quốc.

Đề xuất