Đồng baht quá mạnh đẩy Thái Lan vào thế "tiến thoái lưỡng nan"
  • 06:39
  • |
  • 22-11-2019
Đồng nội tệ của Thái Lan đã tăng khoảng 7% trong năm nay, mức tăng giá mạnh nhất so với bất cứ đồng tiền nào khác của châu Á.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019