Kinh tế - Công nghệ


Động lực để các nhà đầu tư làm ăn lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam
  • 06:12
  • |
  • 07-10-2018
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 8/2018, Việt Nam có 26.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD.

Đề xuất