Kinh tế - Công nghệ


Động lực thúc đẩy ASEAN vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế
  • 17:06
  • |
  • 17-07-2021
Các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại của Khuôn khổ Phục hồi toàn diện ASEAN bao gồm làm hài hòa các tiêu chuẩn với hàng hóa thiết yếu và mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN cho các đối tác của ASEAN.

Đề xuất