Kinh tế - Công nghệ


Đồng nhân dân tệ suy yếu, Trung Quốc làm gì ngăn dòng vốn tháo chạy?
  • 15:43
  • |
  • 03-09-2019
Chính phủ Trung Quốc muốn tránh lặp lại kịch bản hồi năm 2015, khi các nhà giao dịch tiền tệ bán tháo đồng nhân dân tệ sau khi các cơ quan quản lý hạ tỷ giá tham chiếu của đồng tiền này.

Đề xuất