Thế giới


Động thái của Ấn Độ với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 10:53
  • |
  • 25-09-2018
Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực cài đặt lại quan hệ sau khủng hoảng biên giới Doklam, nhưng New Delhi vẫn trong tư thế tăng phòng thủ để đối phó hành động gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018