Kinh tế - Công nghệ


Đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc tác động đến Mỹ như thế nào?
  • 05:56
  • |
  • 07-04-2021
Đánh giá về việc Trung Quốc sử dụng đồng kỹ thuật số để thúc đẩy các tham vọng địa chính trị của nước này, chuyên gia cho rằng Mỹ-Trung ngày càng cạnh tranh trong hai lĩnh vực: kinh tế và công nghệ.

Đề xuất