Kinh tế - Công nghệ


Đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc và những lựa chọn cho ASEAN
  • 17:57
  • |
  • 12-02-2021
Giới chuyên gia đặt câu hỏi mục tiêu quốc tế hóa đồng nhân dân tệ sẽ mang lại điều gì cho Trung Quốc, đồng thời sẽ tạo ra những mối quan ngại và cơ hội nào cho ASEAN?

Đề xuất