Kinh tế - Công nghệ


Dòng vốn chảy khỏi các nền kinh tế mới nổi và những rủi ro tiềm ẩn
  • 00:05
  • |
  • 26-03-2020
Đại dịch COVID-19có thể đưa nhiều quốc gia tới bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế, đó là những nước dễ bị tổn thương với "thâm hụt kép" bao gồm thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt ngân sách.

Đề xuất