Kinh tế - Công nghệ


Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 liệu có cần thiết cho Đức và châu Âu?
  • 18:40
  • |
  • 25-04-2021
Dự án này bao giờ hoạt động là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đường ống này càng hoàn thành muộn bao nhiêu thì tính cần thiết càng thấp bấy nhiêu, vì vai trò của khí tự nhiên sẽ ngày càng suy giảm.

Đề xuất