Kinh tế - Công nghệ


Dự án đường sắt Trung Quốc-Lào: Những đánh đổi chiến lược
  • 10:33
  • |
  • 06-03-2021
Tuyến đường sắt dài gần 1.000km, trong đó 522km chạy qua Vân Nam và 414km chạy qua Lào, sẽ đưa tàu chở hàng và chở khách từ Côn Minh, (Vân Nam, Trung Quốc) tới thủ đô Vientiane của Lào.

Đề xuất