Thế giới


Dự báo những thách thức đối với thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore
  • 06:07
  • |
  • 30-12-2018
Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, những nhà lãnh đạo Singapore thế hệ thứ tư có rất nhiều việc cần phải làm để duy trì sự ổn định đất nước và đối phó với những thách thức đến từ bên ngoài.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018