Kinh tế - Công nghệ


Dự báo thế giới 2019: CPTPP cần mở rộng để tăng cường thương mại tự do
  • 08:24
  • |
  • 10-01-2019
Báo Yomiuri của Nhật Bản gần đây có bài viết phân tích với tiêu đề “CPTPP có hiệu lực, mở rộng thêm các nước tham gia hướng đến tăng cường thương mại tự do.”

Đề xuất