Kinh tế - Công nghệ


Dự báo thế giới năm 2021: Người thắng, kẻ thua về kinh tế
  • 17:54
  • |
  • 12-02-2021
Nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh trở lại, nhưng nhiều quốc gia giàu có nhất thế giới có thể không phục hồi hoàn toàn cho đến sớm nhất là vào năm 2022.

Đề xuất