Du lịch trực tuyến thời sử dụng trí tuệ nhân tạo, big data sẽ thế nào?
  • 09:20
  • |
  • 16-07-2019
Du lịch xưa cần mẫn chạy quảng cáo để hút khách, gửi email, dùng fanpage, chạy website, chốt sale rồi mới mời khách đi du lịch, thì nay chuyển sang 4.0 với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bigdata...

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019