Văn hóa - Thể thao


Du lịch Việt Nam: Ấp ủ chiến lược mới vượt qua thời giá rẻ
  • 10:09
  • |
  • 17-08-2018
Giá rẻ, đương nhiên sẽ hấp dẫn và được lựa chọn nhiều. Thế nhưng về lâu dài, việc Việt Nam gắn với hình ảnh điểm đến giá rẻ sẽ khó thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của ngành du lịch...

Đề xuất