Thế giới


Dư luận Đức: Vinh quang và đau khổ của EU rất gần nhau
  • 12:52
  • |
  • 03-07-2021
Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 vừa qua đã cho thấy sự chia rẽ của liên minh này nhưng đồng thời cũng thể hiện sự gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết của 27 quốc gia thành viên.

Đề xuất