Kinh tế - Công nghệ


Dư luận Trung Quốc nói gì về vòng đàm phán thương mại Trung-Mỹ mới?
  • 10:00
  • |
  • 03-08-2019
Vòng đàm phán thương mại Trung-Mỹ lần thứ 12 có thể được cho là đã tạo ra một cục diện mới, và nếu đi theo tín hiệu tích cực thì đây là sự lựa chọn sáng suốt hơn là tìm kiếm theo khía cạnh tiêu cực.

Đề xuất