Kinh tế - Công nghệ


Dư luận về thỏa thuận toàn cầu chống “thiên đường thuế” của G7
  • 11:41
  • |
  • 11-06-2021
Các bộ trưởng tài chính G7 nhóm họp ở thủ đô London của Anh, đã nhất trí chống lại tình trạng né tránh thuế thông qua biện pháp buộc các công ty phải trả thuế ở những nước họ hoạt động kinh doanh.

Đề xuất