Kinh tế - Công nghệ


Đường sắt tốc độ cao: ‘Con hoang’ bị bỏ rơi suốt 10 năm?
  • 09:17
  • |
  • 22-08-2018
Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ có đường sắt tốc độ cao mới có thể trả lại cho đường sắt vai trò vốn có là các trục vận tải chủ đạo trên các hành lang kinh tế trọng điểm và trên trục chiến lược Bắc Nam.

Đề xuất