Kinh tế - Công nghệ


Đứt gãy nguồn cung - yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất toàn cầu
  • 07:34
  • |
  • 13-10-2021
Trưởng bộ phận thăm dò dư luận của Ifo, Klaus Wohlrabe, trong báo cáo tháng 9/2021, đã nhấn mạnh rằng: "Các nút thắt về nguồn cung đang ngày càng thắt chặt hơn."

Đề xuất