Kinh tế - Công nghệ


Economic Journal: Thận trọng với 4 rủi ro lớn trên thị trường sắp tới
  • 10:45
  • |
  • 19-02-2021
Năm nay, các nhà đầu tư cần thận trọng với bốn rủi ro gồm phòng ngừa dịch COVID-19, vi phạm khế ước vay nợ tăng cao, bất ổn địa chính trị và kỳ vọng quá cao vào kết quả kinh doanh.

Đề xuất