Kinh tế - Công nghệ


EU: Kế hoạch định hình nền kinh tế gắn với chống biến đổi khí hậu
  • 10:54
  • |
  • 19-07-2021
Trọng tâm trong nỗ lực của EU nhằm giảm mạnh lượng khí thải trên toàn nền kinh tế là cải tổ thị trường carbon của khối, được gọi là Hệ thống giao dịch khí thải (ETS).

Đề xuất