Kinh tế - Công nghệ


EU 'ngủ quên' hay 'chậm mà chắc' trong cuộc đua vũ trụ tiếp theo?
  • 13:47
  • |
  • 09-02-2020
Cách tiếp cận của châu Âu với không gian vũ trụ là khá khiêm tốn khi so sánh với sự tráng lệ của các chương trình của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Đề xuất