Kinh tế - Công nghệ


EU thúc đẩy cách tiếp cận chung đảm bảo an ninh mạng 5G
  • 09:01
  • |
  • 02-04-2019
Hiện nay, Ủy ban châu Âu đang đề xuất một loạt biện pháp triển khai để đảm bảo an ninh của thế hệ mạng di động thứ năm (5G) trên khắp EU.

Đề xuất