Kinh tế - Công nghệ


EVFTA có ý nghĩa như thế nào đối với Liên minh châu Âu?
  • 05:44
  • |
  • 21-07-2019
Việc ký EVFTA với Việt Nam - nền kinh tế đang phát triển-cũng là một thành tựu không nhỏ bởi EVFTA cũng có ý nghĩa chiến lược quan trọng trên 3 phương diện.

Đề xuất