Kinh tế - Công nghệ


Facebook gặp khó trong nhiệm vụ giải quyết "cuộc nội chiến lợi ích"
  • 07:51
  • |
  • 18-07-2019
Facebook đang phải vật lộn với thực tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tác động chính trị-xã hội trong bối cảnh các vấn đề tự do ngôn luận, thông điệp kích động hận thù, tin giả, quyền riêng tư...

Đề xuất