Kinh tế - Công nghệ


Facebook vẫn lén lút cho công ty bên ngoài truy cập dữ liệu người dùng
  • 11:34
  • |
  • 11-06-2018
Theo Nhật báo Phố Wall, Facebook vẫn lén lút cho công ty bên ngoài truy cập dữ liệu người dùng theo một số thỏa thuận khác nhau được gọi là "Danh sách trắng" - (whitelists).

Đề xuất