Kinh tế - Công nghệ


Fed đưa ra giải pháp tháo gỡ các mối đe dọa dài hạn đối với kinh tế Mỹ
  • 20:11
  • |
  • 16-11-2019
Chủ tịch Fed Powell kêu gọi Quốc hội đưa ra các giải pháp để đưa thêm nhiều công nhân vào thị trường lao động Mỹ và tăng năng suất trước khi lực lượng lao động Mỹ chịu áp lực toàn cầu.

Đề xuất