Kinh tế - Công nghệ


Fed tăng lãi suất ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam?
  • 17:17
  • |
  • 20-12-2018
Tính đến ngày 20/12, tỷ giá đã tăng 2,6% so với đầu năm. Trong khi đó, Fed lại thông báo, tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay, gây sức ép lên chính sách tiền tệ trong nước và tình hình xuất khẩu...

Đề xuất