Kinh tế - Công nghệ


Financial Times: Anh nằm trong tầm ngắm trừng phạt của Trung Quốc
  • 15:38
  • |
  • 14-07-2020
Trung Quốc thường đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm tước đi cơ hội của các doanh nghiệp nước ngoài giao dịch với Trung Quốc hoặc hoạt động tại Trung Quốc.

Đề xuất