Kinh tế - Công nghệ


FTA lục địa châu Phi - Hình mẫu hợp tác mới hay thoái trào?
  • 14:38
  • |
  • 25-05-2020
Thúc đẩy nhanh việc thực thi hay hoãn lại AfCFTA trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, mỗi lựa chọn đều có những điểm mạnh và cạm bẫy riêng, khiến các nhà hoạch định chính sách lưỡng lự.

Đề xuất