Chính trị - Xã hội


Gần 40% người lao động sống kham khổ vì tiền lương thấp
  • 17:20
  • |
  • 12-07-2018
Theo kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì mức lương còn thấp, có tới gần 40% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ, thậm chí không thể đủ sống, phải làm thêm giờ.

Đề xuất