Chính trị - Xã hội


Ghép tế bào gốc: “Phép màu” với nhiều bệnh nhân nhi bại não
  • 16:10
  • |
  • 05-11-2018
Những câu chuyện tế bào gốc hiện nay hấp dẫn, ly kỳ hơn truyện thần thoại viễn tưởng trước đây. Tế bào gốc làm thay đổi cả tương lai của nhân loại...

Đề xuất