Kinh tế - Công nghệ


Giá cổ phiếu ngành ngân hàng được kỳ vọng cao hơn nhiều so với khu vực
  • 06:14
  • |
  • 03-09-2018
'Tăng trưởng tín dụng và cơ sở tín dụng thấp hơn vào cuối năm 2018 có thể gây tác động bất lợi đến thu nhập của ngành ngân hàng sang năm 2019.'

Đề xuất