Kinh tế - Công nghệ


Giá đất tính chênh cả chục lần, nghìn tỷ đồng chảy ngoài ngân sách?
  • 16:44
  • |
  • 06-12-2018
Các phương pháp xác định giá đất khác nhau có thể dẫn tới chênh lệch hàng chục lần giá trị. Việc điều chỉnh quy hoạch có khi "chỉ cần một ông ký là xong."

Đề xuất