Kinh tế - Công nghệ


Giá dầu giảm và những hệ lụy đối với các ngân hàng Pháp
  • 16:42
  • |
  • 24-06-2020
Gá dầu giảm mạnh gây ảnh hưởng đến giá cả của các loại nhiên liệu khác, đồng thời cũng tác động đến các ngân hàng Pháp có hoạt động đầu tư trong lĩnh vực dầu đá phiến của Mỹ.

Đề xuất