Gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí mới: Luồng sinh khí cuối cùng?
  • 09:30
  • |
  • 08-02-2021
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng thổi luồng sinh khí mới cho START mới, hiệp ước còn lại cuối cùng nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019