Văn hóa - Thể thao


Giải mã cơn sốt phim ‘Gạo nếp, gạo tẻ’ của cộng đồng mạng
  • 15:47
  • |
  • 20-07-2018
Cùng với việc xây dựng lời thoại, tính cách nhân vật, kịch bản “Gạo nếp, gạo tẻ” “ghi điểm” mạnh với khán giả khi khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết về ẩm thực, truyền thống văn hóa Việt.

Đề xuất