Thế giới


Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng đập Đại Phục Hưng?
  • 07:37
  • |
  • 09-07-2021
Sudan nhận thấy các cuộc hòa giải của AU không mang lại kết quả tích cực, khiến Sudan phải tìm kiếm thêm sự tham gia của các bên trung gian khác, song không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc.

Đề xuất