Thế giới


Giải pháp nào để có thể chế ngự lực lượng Taliban hiếu chiến?
  • 15:16
  • |
  • 07-08-2021
Taliban đã giành lại những thành trì truyền thống của họ ở phía Nam và cả ở các khu vực phía Bắc thành phố Mazar-e-Sharif (thủ phủ tỉnh Balkh) của Afghanistan.

Đề xuất