Kinh tế - Công nghệ


Giải pháp nào để giảm container phế liệu ‘bỏ quên’ ở các cảng biển?
  • 08:57
  • |
  • 09-08-2018
Đối với hàng hóa gây ô nhiễm, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện ủy quyền có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đề xuất