Thế giới


Giải pháp tối ưu nào cho việc tái thiết đất nước Afghanistan?
  • 06:24
  • |
  • 03-03-2019
Trang mạng The National Interest ngày 25/2 đăng bài viết với tiêu đề "Afghanistan mới sẽ được xây dựng dựa trên giải pháp ngừng bắn và thỏa thuận lợi ích với Taliban."

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018