Kinh tế - Công nghệ


Giảm giá mạnh, liệu Bitcoin có còn chỗ đứng trên thị trường
  • 14:45
  • |
  • 28-07-2021
Những biến động khó lường về giá trị của đồng Bitcoin khiến nhiều người hoài nghi về khả năng Bitcoin có thể trở thành một hình thức thanh toán rộng rãi.

Đề xuất