Chính trị - Xã hội


Gian lận thi THPT: 'Người dân không thấy Bộ trưởng nhận trách nhiệm'
  • 11:07
  • |
  • 25-07-2018
'Tại sao quy trình ngày càng hoàn thiện' mà lại xảy ra tiêu cực lớn như vậy, lỗ hổng lớn như vậy? Gian lận không chỉ xảy ra ở một tỉnh mà là vài tỉnh," nguyên đại biểu Quốc hội khoá 13 Bùi Thị An nói.

Đề xuất