Thế giới


Gian nan “ngoại giao Thế vận hội” của nước chủ nhà Nhật Bản
  • 16:08
  • |
  • 31-07-2021
Với chỉ 15 lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020 , “ngoại giao Thế vận hội” của Thủ tướng Suga có phần kém ý nghĩa hơn so với Thế vận hội London (80 lãnh đạo).

Đề xuất