Văn hóa - Thể thao


Góc khuất bê bối quyền đăng cai World Cup 2022: Bữa trưa bí ẩn
  • 16:48
  • |
  • 20-06-2019
Văn phòng Công tố Pháp đang điều tra những gì ẩn đằng sau bữa ăn trưa tại Điện Elysée, vốn diễn ra chỉ 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu quyết định nước chủ nhà World Cup 2022.

Đề xuất