Kinh tế - Công nghệ


Góc khuất sau cuộc đua vào vị trí Giám đốc điều hành IMF
  • 08:06
  • |
  • 12-07-2019
IMF "ảo tưởng" rằng sẽ có một quy trình tuyển chọn vị trí Giám đốc điều hành cởi mở và dựa trên năng lực, và Ban lãnh đạo IMF cũng nghĩ rằng họ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn này.

Đề xuất