Góc nhìn về hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Lào
  • 08:42
  • |
  • 13-08-2019
Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, với giá trị đầu tư trên 11 tỷ USD trong 777 dự án, chưa bao gồm việc đầu tư phát triển khu kinh tế mới Siphandone của Tập đoàn Guang Dong Yellow Stone.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019