Gói phục hồi kinh tế của EU: Cho vay để ngăn chặn sự chia rẽ Bắc-Nam?
  • 14:18
  • |
  • 08-08-2020
Gói cứu trợ sẽ được EU phân phối giữa các quốc gia và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, với 390 tỷ euro là khoản trợ cấp không hoàn lại và 360 tỷ euro là tiền vay có hoàn trả.

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019